Vriend worden van Toneellab
Wil je ons steunen? Voor  € 25,00 per jaar (meer mag ook, graag zelfs) ben je vriend van Toneellab. Je ontvangt dan onze nieuwsbrieven per email en bent als eerste op de hoogte van onze producties.

 

ABN-AMRO NL23ABNA0401212904
t.n.v. Stichting Toneellab te Den Haag o.v.v. vriend Toneellab en je e-mailadres